Videoredigering

Planckfilm har gjort alt mulig av etterarbeid. Alt fra redigering av videoopptak en kunde allerede innehar, til gamle filmer som trenger å moderniseres/etterbehandles.

Redigeringsjobber varierer veldig i omfang, men er oftest langt mindre kostbare og tidkrevende enn en hel videoproduksjon.