Gastronomisk Institutt

Identitetsfilm for Gastronomisk Institutt.

Produksjonsår: 2012
Produksjon: PlanckfilmIdentity-film for the Institute of Gastronomy (Gastronomisk Institutt).

Year: 2012
Production: Planckfilm