TV-Aksjonen NRK 2013

TV-aksjonen is an annual national Norwegian fund raising event in 2013 supporting the charity “Nasjonalforeningen for folkehelsen”.

“Nasjonalforeningen for folkehelsen” is supporting people with Cardiovascular disease and Dementia.

Year: 2013
Production: Planckfilm
Customer: NRK